Impressum

Následující pokyny platí pro přístup a pro používání nabízených informací a materiálů, které jsou umístěny na intrnetových stránkách. Každý uživatel této prezentace je povinen, tyto pokyny vzíti na vědomí. Pro užívání internetové prezentace jsou zde stanovené závazné podmínky pro používání.Zehnder Pumpen, společnost s ručením omezeným
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 52-100 / Fax: +49 3774 52-150

eMail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednatel společnosti: Hans-Jörg Herold
Registrace u: Amtsgericht Chemnitz HRB
22109
Daňové identifikační číslo (DIČ.) podle § 27a UStG: DE814387238
Registrační číslo: 218/123/02563     
 

Za obsah odpovídá ve smyslu § 55 Abs. 2 RStV:

Sven Grellert (adresa již dříve uvedena)
eMail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.Obsah nabídek on-line
Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, korektnost,úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost autora za škody materiální nebo nemateriální, které vznikly použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací, resp. užitím chybných nebo neúplných informací je zásadně vyloučena, jestliže ze strany autora k tomu nedošlo prokazatelně úmyslně, nebo hrubou nedbalostí. V internetové prezentaci jsou produkty nezávazně představeny, včetně informací o nich. Tyto informace nepředstavují žádné duševní vlastnictví. Všechny nabídky jsou volné a nezávazné. Předkladatel nabídky si vyhrazuje právo částečně, nebo úplně a bez zvláštního upozornění, celou nabídku změnit, doplnit, zrušit nebo její platnost dočasně nebo definitivně pozastavit.

2. Odkazy a linky
Při přímém nebo nepřímém odkazování na cizí webové stránky ("Hyperlink"), které jsou mimo rámec odpovědnosti poskytovatele, bude jeho odpovědnost uplatňována pouze v případě, že poskytovatel o obsahu věděl a bylo technicky možné a proveditelné používání v případě závadného obsahu zamezit. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že v čase stráveném na linku na jeho stránkách se nesetkal s žádným ilegálním obsahem. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství linkovaných/propojených stránek nemá poskytovatel žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahu všech linkovaných/propojených stránek. Toto konstatování platí pro všechny, během vlastních internetových nabídek uvedené linky, a odkazy a rovněž pro cizí zápisy v knihách hostů, diskuzních fórech a mailových listech zřízených poskytovatelem. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah, a zejména za škody, vzniklé užitím nebo neužitím takovýchto nesprávných informací, ručí sám zřizovatel stránek, na které byl odkaz, nikoli ten, jenž byl přes link na příslušné zveřejnění odkázán.

3. Autorská práva
Poskytovatel je povinen zachovávat autorská práva při publikování použité grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní vytvořenou grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, nebo použít grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty volně šířené. Všechny ochranné známky v internetové prezentaci podléhají bezvýhradně ustanovením platných právních předpisů a vlastnickému právu příslušného registrovaného vlastníka. Copyright uveřejněných, poskytovatelem vytvořených objektů, náleží poskytovateli stránek. Kopírování nebo používání této grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu poskytovatele zakázáno. Použité ochranné známky, loga a podnikové znaky v internetové prezentaci poskytovatele jsou zákonem chráněny.

4. Ochrana dat                                                                    
Pokud v rámci internetových nabídek budou zadány osobní nebo obchodní údaje (mailové adresy, jména, adresy ), je toto zadání výhradně na základě svobodného rozhodnutí uživatele. Poskytovatel je odpovědný za zacházení s předanými osobními údaji. Shromažďování, zpracování a využívání osobních dat je chráněno platnými národními a evropskými zákony na ochranu osobních údajů. Pokud není výslovně povoleno užití požadovaných informací, je použití kontaktních údajů a dat uveřejněných v rámci těchto stránek jako poštovních adres, telefonních a faxových čísel a mailových adres třetí osobou zakázáno. Právní kroky proti rozesílateli tzv. spamů při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

5. Použití cookies
Naše webové stránky používají na mnoha místech takzvané cookies. Ty slouží k tomu, aby naši nabídku učinili příjemnější a efektivnější pro uživatele. Cookies představují malá textová data, která jsou odložena ve Vašem počítači a zapamatována ve Vašem prohlížeči. Cookies neobsahují žádná osobní data. Sloučení těchto dat s jinými datovými zdroji zde není možné. Námi nejvíce používané cookies jsou takzvané „session-cookies“, která jsou smazána současně se zavřením prohlížeče. Vedle toho existují ještě dlouhodobější cookies, pomocí nichž Vás poznáme jako návštěvníka při Vaší další návštěvě. Cookies ve vašem počítači nezpůsobují žádné škody a neobsahují žádné viry. Ve Vašem prohlížeči můžete používání cookies povolit nebo zakázat. Pokud budou zakázány, dovolujeme si Vás jen upozornit, že v tomto případě nebudete moci plně využívat veškeré funkce, které naše webové stránky nabízí.

6.Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je považováno za součást internetové nabídky, uváděné na těchto stránkách. Pokud neodpovídají části nebo jednotlivé formulace textu platnému právnímu stavu (neodpovídají úplně nebo jsou zastaralé), zůstávají zbývající části dokumentu v našem vlastnictví a jejich platnost tím není dotčena. Při řešení sporných případů bude užito výhradně německých právních předpisů.

Zehnder rychle a snadno

Důvod, proč si nás oblíbily velkoobchody se sanitární technikou a čerpadly, a instalatéři:

U Zehnder Pumpen obdržíte všechny čerpadlové systémy a zařízení ve formě hotových sad, obsahujících kompletní příslušenství. Snadná a rychlá instalace, Zehnder pracuje spolehlivě a tiše mnoho let. Kalkulace a termíny jsou dodržovány, zákazník je úplně spokojen, a hned vidí spolehlivost týmu Zehnder. Co si ještě více přát?

Čerpadla pro dům a zahradu

Zaplavený sklep, zabahněné jezírko nebo plná nádrž dešťové vody?

Produkty Zehnder určené pro dům a zahradu jako kalová ponorná čerpadla, čerpadla do vrtů, zahradní čerpadla nebo zařízení pro využití dešťové vody můžete zakoupit v odborných obchodech. Zeptejte se Vašeho instalatéra nebo ve velkoobchodech (maloobchodech) s čerpací technikou, případně kontaktujte naše obchodní zastoupení: + 420 311 637 627

Kontakt - poptávka

Oslovení(*)
Špatné zadání

Celé jméno(*)
Špatné zadání

Firma(*)
Špatné zadání

E-mail(*)
Špatné zadání

Oddělení(*)
Špatné zadání

Obsah sdělení
Špatné zadání

(*)
Špatné zadání